De werking van de Frequency Amplifier

De Frequency Amplifier.

is een apparaat waarin frequenties worden versterkt en worden omgezet in een stroompje dat via elektro-pads (plakkers op je lichaam) in je systeem wordt gebracht. De bijna 1500 frequenties worden gebruikt om een divers scala aan Emotionele, Fysieke en Mentale klachten te reguleren. Elke cel in ons lichaam draagt naast het unieke DNA (wat bij geen mens hetzelfde is), een frequentie in zich. De frequentie waar onze cellen op reageren is in zekere zin uniek voor iedere cel afzonderlijk, maar wel bij ieder mens, dier, plant en stof gelijk. Door het inbrengen van de frequentie in je systeem, kan de Frequency Amplifier (hierna verkort FA genoemd) de verstoring in de cel opheffen en de cel voorzien van de juiste frequentie die de cel eigen is. NOTE: De FA kan geen verstoringen in het DNA reguleren dan wel opheffen, want DNA is een genetische bepaling.

Wat is frequentie?

Frequentie is een trilling

Mijn inspiratiebron elektrotechnicus en natuurkundige uitvinder Nikola Tesla, heeft rond 1900 ontdekt dat de trilling of frequentie van de aarde tussen de 6 en 8 hertz ligt. Tesla voerde als eerste draadloze energie-experimenten uit in Colorado Springs, USA, die zulke krachtige elektrische spanningen produceren dat het resulteerde in de opwekking van kunstmatige bliksem. Deze bliksemschichten produceren ook radiogolven. Vanwege hun extreem lage frequentie kunnen deze golven zonder weerstand de aarde binnendringen en daardoor ontdekte Tesla de resonantiefrequentie van de aarde. Helaas werd Tesla en zijn ontdekkingen in zijn tijd niet serieus genomen. In 1952, toen de Duitse natuurkundige Professor W.O. Schumann van de Technische Universiteit van München voorspelde dat er elektromagnetische staande golven in de atmosfeer zijn, gevormd in de holle laag tussen het oppervlak van de aarde en de ionosfeer. In 1954 toen metingen van Schumann en König resonanties aantoonden en uitkwamen bij een van de belangrijkste frequenties namelijk 7,83 Hz, onze aarde resonantiefrequentie. In de jaren daaropvolgend hebben verschillende onderzoekers de “Schumann Resonantie” wereldwijd onderzocht en een aantal eigenschappen en kenmerken zijn inmiddels vastgesteld. De Schumann Resonantie: een stemvork voor het leven. De Schumann Resonantie wordt tegenwoordig heel vaak gebruikt door therapeuten, om het herstel van de cellenstructuur te bewerkstellingen. De therapievorm wordt Schumann Bio-resonantie genoemd. We weten dus inmiddels dat elke cel naar haar eigen frequentie luistert en reageert als de frequentie wordt aangelegd. Neem even het voorbeeld van het wijnglas. Er wordt een frequentie gecreëerd die langzaam wordt opgeschroefd naar de frequentie van het wijnglas. Zodra de gecreëerde frequentie gelijk is aan de wijnglasfrequentie zal het wijnglas reageren en stuk gaan. Wil je meer weten over frequenties ga dan eens zoeken op internet.

Hersenfrequenties of Hersengolven

Er zijn vijf soorten hersenfrequenties ook wel hersengolven genoemd, te weten: alfa, bèta, delta, gamma en thèta.  Ze werken bijna net als muzieknoten. Sommige golven zijn lage frequenties en andere hoge. Samen hebben ze de macht om harmonie te scheppen. Ze zorgen ervoor dat je gedachten, emoties en gewaarwordingen volmaakt in evenwicht zijn, dat ze gefocust zijn en openstaan voor alles rondom jou. Wil je meer lezen over de hersengolven ga dan naar verkenjegeest.com

Copyright © 1980   PVAG  All Rights Reserved.